top of page

Valdorfiečių bendruomenės tradicinės šventės ir renginiai

Rugsėjo 29 d.

Gruodžio 14 d.

Kovo mėn.

Balandžio 22 d.

Tradicinis „Valdorfiečių“ vasaros sutiktuvių žygis

Gegužės - birželio mėn.

bottom of page